Schola dziecięca

Scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka” pro­wa­dzo­na przez p. Jaku­ba Pał­ko oraz p. Toma­sza Pisar­ka, spo­ty­ka się w piąt­ki o godz. 18.00 w Cen­trum Dusz­pa­ster­stwa im. bł. Jana Paw­ła II. Opie­kę ducho­wą spra­wu­je ks. Mar­cin Sza­ta­nek oraz s. Kin­ga Czysz­pak.