Duszpasterze

Proboszcz parafii

ksiądz kano­nik dr Marek Makowski
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1995r.
W para­fii od: 2015r.

Wikary


ksiądz Sła­wo­mir Starkowski
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2005r.
W para­fii od: 2019r.

Wikary

ksiądz Paweł Cygler
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2022r.
W para­fii od: 2022r. 

Wikary

ksiądz Car­los Cezar Damaglio
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2001r.
W para­fii od: 2022r. 

Rezydent


ksiądz Andrzej Łaguna
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go Warszawskiego
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1993r.
W para­fii od: 2014r.