Duszpasterze

Proboszcz parafii
Proboszcz parafii

ksiądz kano­nik dr Marek Makowski
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go Warszawskiego
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1995r.
W para­fii od: 2015r.
Data imie­nin: 18 czerwca 

Wikary

ksiądz Sła­wo­mir Starkowski
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2005r.
W para­fii od: 2019r.

Wikary

ksiądz Kazi­mierz Fiećko
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2002r.
W para­fii od: 2018r. 

Rezydent
Rezydent

ksiądz Andrzej Łaguna
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go Warszawskiego
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1993r.
W para­fii od: 2014r.
Data imie­nin: 30 listopada