Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

J 14, 23

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Pigułki Słowa

#93 - NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - Ja (nie) chcę iść do nieba?

Aby obejrzeć Pigułki Słowa KLIKNIJ TUTAJ

- Dlaczego warto poznawać życie świętych?: KLIKNIJ TUTAJ

- Życiorys św. Franciszka #24: KLIKNIJ TUTAJ

- ŚWIĘTE TRIDUUM: KLIKNIJ TUTAJ

Youtube Video

modlitwa do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Nowe zalecenia sanitarne nakładają na nas obowiązek by od dnia 05.05.2021 ograniczyć liczbę uczestników liturgii do 1 osoby na 15 m 2. Powierzchnia górnego kościoła pozwala na uczestnictwo w liturgii do 61 osób. Dla osób, które nie zmieszczą się uruchamiamy nagłośnienie liturgii z górnego kościoła w kościele dolnym, gdzie może zmieścić się kolejne 55 osoby. Będzie tam udzielana również Komunia Św. Razem może więc w liturgii uczestniczyć do 116 osób.

Osoby, które zamawiały intencje mszalną proszone są o przybycie do kościoła 15 minut przed mszą świętą.

Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy św. nie jest grzechem. Apelujemy, aby zwłaszcza osoby, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe pozostały w domu.

 Przypominamy, że w kościele należy zachowywać dystans, zakrywać usta i nos maseczkązalecane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Komunii świętej udzielamy na środku kościoła tylko na rękę, po bokach również dla osób przyjmujących do ust; pierwszej kolejności udzielana jest Komunia św. osobom przyjmującym na rękę. 

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (kościół dolny); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16:00-18:00 oraz dodatkowo we wtorki i w piątki w godzinach 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez...

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO

Kocha­ni Diecezjanie, Dro­dzy Kapła­ni die­ce­zjal­ni i zakonni, Sio­stry zakon­ne i wier­ni świeccy! Na począt­ku maja, mie­sią­ca maryj­ne­go, piszę to sło­wo jako Wasz...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.05.2021

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.05.2021

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?