Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

2 Tm 1, 10b

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych, który odbędzie się w niedzielę 31 października w kościele dolnym o g. 16. Podczas balu przewidziane są gry i zabawy dla dzieci oraz loteria z nagrodami. Zachęcamy do przebrania się za dowolnego świętego lub świętą. W zakrystii można nabyć bilety wstępu, z których dochód zostanie przeznaczony na nagrody.

modlitwa do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Kard. Kazimierz Nycz wydał reskrypt, w którym odwołuje udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii — w miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit 50 proc. obłożenia, co oznacza, że w naszym kościele w liturgiach może uczestniczyć około 220 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19. Limit ten od 26 czerwca będzie wynosił 75 % obłożenia, czyli około 330 osób w naszym kościele.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.10.2021

Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca zgod­nie z zapo­wie­dzią...

List pasterski KEP: “Synod, czyli nasza wspólna droga”

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów   Dro­gie Sio­stry, dro­dzy Bracia, „(…) Syn...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.10.2021

W dniach 9 i 10 paź­dzier­ni­ka odby­ło się w Rzy­mie Uro­czy­ste roz­po­czę­cie XVI Zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Syno­du Bisku­pów, któ­re­go temat brzmi: „Ku...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.10.2021

Dzi­siaj świę­tu­je­my XXI Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św....

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?