Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Mt 24, 42a. 44

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

 

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
700; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30

Wejście od ul. Hynka.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2022

Jutro 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwiaty....

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.08.2022

Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał komu­ni­kat po tra­gicz­nym wypad­ku auto­ka­ru w Chor­wa­cji, w któ­rym ucier­pie­li Pola­cy piel­grzy­mu­ją­cy do Medjugorie: „Ota­czam modli­twą...

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2022

W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia przy­pa­da 78. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy...

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.07.2022

1.Dzisiaj z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się po Mszach o g. 10:00, 11:30 i 17:00. 2. Dzi­siaj gości­my w naszej...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?