Galeria 2017

  • 2017 »
  • 2017 Nie­dzie­la Pal­mo­wa (doro­śli)

Jeśli ktoś nie życzy sobie, aby pre­zen­to­wać zdję­cie z jego oso­bą, pro­szo­ny jest o zgło­sze­nie się do kan­ce­la­rii parafialnej.