Galeria 2018

  • 2018 »
  • 2018 kon­cert 3 maj 

Jeśli ktoś nie życzy sobie, aby pre­zen­to­wać zdję­cie z jego oso­bą, pro­szo­ny jest o zgło­sze­nie się do kan­ce­la­rii parafialnej.