Galeria 2019

  • 2019 »
  • 2019 I Komu­nia Święta 

Jeśli ktoś nie życzy sobie, aby pre­zen­to­wać zdję­cie z jego oso­bą, pro­szo­ny jest o zgło­sze­nie się do kan­ce­la­rii parafialnej.