Misje Święte 22.02 — 01.03.2015r.

Misje przygotowujące

do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

PROGRAM MISJI:

Niedziela, 22.02.2015r.
„Bóg jest Miłością”

6.30 – Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP
7.00; 8.30; 10.00 (kościół gór­ny); 10.00 (kościół dol­ny dla mło­dzie­ży); 11.15 (kościół dol­ny dla dzie­ci); 11.30; 13.00; 16.00; 18.00 – Msze św. z nauką misyj­ną; 17.00 Gorz­kie Żale;

Poniedziałek, 23.02.2015r. Misyjna Uroczystość Uzdrowienia
„Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu”

8.00, 10.00, 18.00, 20.00 – Msze św. z nauka­mi ogólnymi
21.00 – Apel Jasnogórski;

Wtorek, 24.02.2015r.
Misyjna Uroczystość Pojednania
„W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem”

8.00, 10.00, 18.00, 20.00 – Msze św. z nauka­mi ogólnymi
21.00 – Apel Jasnogórski;

Środa, 25.02.2015r.
Misyjna Uroczystość Odnowienia Wiary i Opowiedzenia się za Chrystusem
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony”

8.00, 10.00, 18.00, 20.00 – Msze św. z nauka­mi ogólnymi
19.00 – nauka sta­no­wa dla mał­żon­ków i rodziców
21.00 – Apel Jasnogórski;

Czwartek, 26.02.2015r.
Misyjna Uroczystość Eucharystyczna
„Oto wielka tajemnica wiary”

8.00, 10.00, 18.00, 20.00 – Msze św. z nauka­mi ogólnymi
21.00 – Apel Jasnogórski;

Piątek, 27.02.2015r.
Misyjna Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego
„Matko Bolesna módl się za nami”

8.00, 10.00, 18.00 – Msze św. z nauka­mi ogólnymi;
od 11.00 nawie­dze­nie cho­rych w domach;
19.00 – Dro­ga Krzy­żo­wa uli­ca­mi parafii
Nie będzie Mszy św. o 20.00;
21.00 – Apel Jasnogórski;

Sobota, 28.02.2015r.
Misyjna Uroczystość Odnowienia Ślubów Małżeńskich
„Abyście się wzajemnie miłowali”

8.00, 10.00, 18.00, 20.00 – Msze św. z nauka­mi ogólnymi
21.00 – Apel Jasnogórski;

Niedziela, 01.03.2015r. Zakończenie Misji Świętych
„Wy macie świadczyć o tym wszystkim”

6.30 – Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP
7.00; 8.30; 10.00 (kościół gór­ny); 10.00 (kościół dol­ny dla mło­dzie­ży); 11.15 (kościół dol­ny dla dzie­ci); 11.30; 13.00; 16.00; 18.00 – Msze św. z nauką misyj­ną; 17.00 Gorz­kie Żale z poświę­ce­niem Krzy­ża Misyjnego;

Sakrament pokuty i pojednania – każdego dnia podczas mszy.