Pracownicy kościelni

Kancelarystka

mgr Ire­na Turlińska

Zakrystianin

Artur Nowic­ki

Organista

mgr Euge­niusz Fac

Gospodarz terenu

Wie­sław Chrzanowski

Grabarz

Dariusz Wojt­czak