Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Jk 4,2-3

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dla dzieci (w dolnym kościele); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorki i piątki w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.09.2018

Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, któ­ry od wie­lu lat prze­by­wa na misji na Ukra­inie. Ks. Marek pro­si o modli­twę...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.09.2018

Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa. Już teraz zapra­sza­my...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.09.2018

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. – Taca prze­zna­czo­na jest na potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Jeste­śmy też w trak­cie...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.09.2018

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. – Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g....

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza