cross Jezus CHRYSTUS jest Panem

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130; 1300; 1800; 2000

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

11 Kwiecień 2016 (poniedziałek), godz. 19:30
17 Październik 2016 (poniedziałek), godz. 19:30

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko
announcement_icon

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  — 17.07.2016

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO  Zapro­sze­nie do udziału w Świa­to­wych Dniach Mło­dzieży Z rado­ścią ocze­ku­jemy na przy­jazd Ojca Świę­tego Fran­ciszka, który spo­tka się  z mło­dzieżą...

2016-07-10 00_15_03-msze- poprawiona-2.pdf - Adobe Acrobat Pro

Wakacyjny porządek mszy

Przy­po­mi­namy, że w waka­cje obo­wią­zuje inny niż zwy­kle porzą­dek mszy w nie­dziele i dni powsze­dnie.

announcement_icon

XV NIEDZIELA ZWYKŁA  — 10.07.2016

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO  W ZWIĄZKU Z PEREGRYNACJĄ RELIKWII BŁ. PIOTRA FRASSATIEGO. Umi­ło­wani Die­ce­zja­nie. Już za kilka dni do naszej archi­die­ce­zji przy­będą...

announcement_icon

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.07.2016

Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ramy ofiary na Para­fialny Zespół Cari­tas. Za tydzień ofiary skła­dane na tacę prze­zna­czone będą na fun­dusz remon­towy....

Warto odwiedzić

Wiadomości z życia Kościoła

dostarcza Radio Watykańskie
va.jpg

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego — 09.07.2016

W Maga­zy­nie: „Na pomoc Rwan­dzie” – roz­mowa z Car­lem Wil­ken­sem, pro­te­stanc­kim misjo­na­rzem z Rwandy – Radio War­szawa Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

va.jpg

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie główne 09.07.2016

Słu­chaj:      Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

va.jpg

Jasna Góra: coraz liczniejsze pielgrzymki przygotowujące ŚDM

Pie­szo, na rol­kach i rowe­rach, a także w gru­pach bie­go­wych czy nawet konno coraz licz­niej przy­by­wają na Jasną Górę różne piel­grzymki. Wiele grup...

va.jpg

Orędzie japońskich biskupów na Niedzielę Morza

„Aby ego­izm czło­wieka nie znisz­czył morza” – to apel japoń­skich bisku­pów w prze­sła­niu z oka­zji Nie­dzieli Morza, przy­pa­da­ją­cej tym razem 10 lipca....

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza