Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Parafia zatrudni zakrystiankę. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z ks. Proboszczem.

Zachęcamy do wsparcia działalności charytatywnej Parafialnego Oddziału Caritas deklarując na ten cel 1 % podatku dochodowego w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2017

Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień — kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych “Beta­nia” mie­ści się na...

Papieskie orędzie na Wielki Post 2018

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.02.2017

Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych, zapra­sza­my na Mszę w inten­cji cho­rych o g. 11:30, po mszy chęt­nym udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Dzi­siaj...

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.01.2018

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza