cross Jezus CHRYSTUS jest Panem

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

11 Kwiecień 2016 (poniedziałek), godz. 19:30
17 Październik 2016 (poniedziałek), godz. 19:30

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko
announcement_icon

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Przy­po­mi­namy, że na wypo­minki za zmar­łych można zgła­szać swo­ich bli­skich zmar­łych w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakry­stii. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych...

MG_1414

Odpust parafialny 2016

Zapraszamy obejrzenia galerii zdjęć zrobionych podczas uroczystości odpustowych w naszej parafii, które miały miejsce 04.10.2016

announcement_icon

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.10.2016

W ubie­gły wto­rek świę­to­wa­li­śmy odpust para­fialny ku czci św. Fran­ciszka z Asyżu. Jeste­śmy wdzięczni Panu Bogu za wszyst­kie dary, któ­rymi nas...

announcement_icon

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  —  02.10.2016

Zgod­nie z zapo­wie­dzią gościmy dziś w para­fii ks. Mate­usza Kle­cha, misjo­na­rza pra­cu­ją­cego w Japo­nii. Po mszy św. przed kościo­łem będzie można zło­żyć ofiarę...

Warto odwiedzić

Wiadomości z życia Kościoła

dostarcza Radio Watykańskie
va.jpg

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego — 09.07.2016

W Maga­zy­nie: „Na pomoc Rwan­dzie” – roz­mowa z Car­lem Wil­ken­sem, pro­te­stanc­kim misjo­na­rzem z Rwandy – Radio War­szawa Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

va.jpg

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie główne 09.07.2016

Słu­chaj:      Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

va.jpg

Jasna Góra: coraz liczniejsze pielgrzymki przygotowujące ŚDM

Pie­szo, na rol­kach i rowe­rach, a także w gru­pach bie­go­wych czy nawet konno coraz licz­niej przy­by­wają na Jasną Górę różne piel­grzymki. Wiele grup...

va.jpg

Orędzie japońskich biskupów na Niedzielę Morza

„Aby ego­izm czło­wieka nie znisz­czył morza” – to apel japoń­skich bisku­pów w prze­sła­niu z oka­zji Nie­dzieli Morza, przy­pa­da­ją­cej tym razem 10 lipca....

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza