Byliśmy wrogami, a Pan się z nami pojednał;
byliśmy ziemscy, a dzięki Niemu staliśmy się niebiańscy;
byliśmy śmiertelni, a staliśmy się nieśmiertelni;
byliśmy dziećmi ciemności, a staliśmy się dziećmi światła.

Byliśmy więźniami, a zostaliśmy odnalezieni;
byliśmy niewolnikami grzechu, a zostaliśmy uwolnieni;
byliśmy zagubieni i rozproszeni, lecz zostaliśmy zjednoczeni;
byliśmy chorzy, lecz dostąpiliśmy uzdrowienia.

Byliśmy zatraceni bez miłosierdzia,
lecz na powrót znaleźliśmy miłosierdzie;
byliśmy grzesznikami, a zostaliśmy uratowani;
byliśmy pyłem i prochem, a staliśmy się dziećmi Boga;
byliśmy nadzy, a otrzymaliśmy nowe szaty
i staliśmy się współdziedzicami Syna Bożego.

Spójrzcie! Wszystkich tych łask udzielił nam nasz Pan,
gdy przyszedł na świat i dla nas stał się człowiekiem.

Św. Efrem Syryjczyk

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

kolęda 2022

10.01.2022 Mineralna + Skibicka (1-6)/ Długopolska / Nieduża / Kolumba / Aksamitna / Dzwonkowa / Perlonowa / Municypalna / Obotrycka / Trzos / Minutowa / Daleszycka / Działkowa / Malownicza + Al. Krakowska 107 / Muszkieterów / Centralna / Buńczuk / Skibicka (od Malowniczej do Rękodzielniczej), Rękodzielnicza / Sycowska / Cyprysowa / Janiszowska / Saperów / Prudnicka / Żegoty / Trojańska / Robotnicza / Leonidasa.
11.01.2022 Modularna / Lipowczana / Materii / Boryny / Jakobinów / Krakowiaków / Orzechowa / Kolneńska / Nasienna / Skromna / Łobeska / Kazimierza Wielk. / Startowa / Geologiczna / Flisa 5, 5A, 7, 9, 11 / Łopuszańska (cała) / Narożna / Wagonowa 1-22 i 19 / Zbąszyńska / Podborska 13-15 / Borsucza / Głuszycka / Analityczna / Nadziei / Hejnałowa / Fajansowa.
12.01.2022 K.O.R., 30, 34B, 36, 38, 39-ABCDE, 40, 42, 44, 46, 52-76 / Pilchowicka, Tapicerska / Gładka / Słowicza 34-64 (od Hynka do K.O.R.) / Sabały (od Hynka do K.O.R.) / al. Krakowska 85 -255 (od Hynka do Mineralnej) / Maciejki / Ruchliwa.
13.01.2022 Astronautów 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16A / Szybowcowa, Zarankiewicza 4, 6A, 7, 9 / Tańskiego 3, 5, 7 / Drzewieckiego 3 / Żwirki i Wigury 1A, 1B, 3, 5, 15, 15A, 17, 17A, 19/ Wirażowa / Bogucicka, Hynka 3, 5, 7, 9.
14.01.2022 1 Sierpnia 27, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A / Sulmierzycka 6
17.01.2022 1 Sierpnia 35,36, 36B, 37, 38, 38A, 39, 40, 40A, / Dwudziestolatków 2A, 4, 4A.
18.01.2022 1 Sierpnia 40B, 41, 42, 42A, 44, 44A, 45,47, 47A, 49, 49A, 49B, 53.
19.01.2022 Al. Dwudziestolatków 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 / Radarowa 2A, 4, 4A, Strubiczów 1, 3, 4, 4A, 5, 6,8 / al. Krakowska 268, 270, 272.
20.01.2022 Al. Dwudziestolatków 1, 1A, 2, 3, Solińska 19ABCD / Leżajska 1-4 / Ustrzycka / Sulmierzycka 3, 4 / Radarowa 9-17 (nieparzyste) / Lechicka 1-15.
21.01.2022 Al. Krakowska 262, 266 / Lechicka (od Radarowej do Sabały) / Radarowa (od Lechickiej do Hynka) / Słowicza (od Lechickiej do Hynka) / Czardasza / Węgorzewska / Trapez / Sabały (od Lechickiej do Hynka).
24.01.2022 Rakowska 3, 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 10, 11.
25.01.2022 Rakowska 12, 14, 14A, 16 / Instalatorów 5, 5A / Równoległa
26.01.2022 Bakalarska 15, 15A, 15B / al. Krakowska 291A.
27.01.2022 Klinkierowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
28.01.2022 Łopuszańska 51/53 (Miasteczko Nowa Ochota)

(Termin dodatkowy zgłoszenia w kancelarii)

W tym roku wizyta duszpasterska tylko na zaproszenia, które należało składać do 6 stycznia br. W wyznaczonych dniach „kolęda” rozpoczyna się od g. 17:00.

Przypominamy, że nie obowiązuje już dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii. W miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit 30 proc. obłożenia, co oznacza, że w naszym kościele w liturgiach może uczestniczyć około 132 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.01.2022

Dzi­siaj jest ostat­nia nie­dzie­la, kie­dy gości­my w naszej para­fii ks. dr Mar­co­sa Nasci­men­to Silva – rek­to­ra Semi­na­rium Redemp­to­ris Mater w Rio de...

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 09.01.2022

Dzi­siaj, w Nie­dzie­lę Chrztu Pań­skie­go, gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie wraz z ks. Pre­fek­tem Anto­nio Pana­ro oraz semi­na­rzy­sta­mi,...

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2022

Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15...

Orędzie papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Pokoju

Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędziami budowania trwałego pokoju   1. „Jak są peł­ne wdzię­ku na górach nogi zwia­stu­na, (…) któ­ry...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?