Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dal Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Flp 2, 8-9

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

pigułki słowa

WIELKI TYDZIEŃ W CZASIE PANDEMII

NIEDZIELA PALMOWA

Msza św. o g. 11:30 transmitowana na żywo przez parafialny kanał YouTube

Opuszcza się obrzęd poświęcenia palm i procesję

Tradycyjne palemki będą dostępne przed kościołem

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA do WIELKIEJ ŚRODY włącznie

Na wszystkich mszach świętych oraz podczas adoracji od g. 19:00 do 20:00

TRIDUUM PASCHALNE

Liturgie transmitowane na żywo przez kanał parafialny YouTube

sprawowane bez udziału wiernych, tylko mała asysta liturgiczna

WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Pańskiej g. 18:00

Opuszcza się przeniesienie Najświętszego sakramentu do tzw. Ciemnicy i adorację

Możliwość Komunii św. od g. 20:00 do 21:00

WIELKI PIĄTEK

Nie ma adoracji w tzw. Ciemnicy

Droga Krzyżowa o g. 15:00

bez udziału wiernych, transmitowana na żywo przez kanał parafialny YouTube

Liturgia Męki Pańskiej o g. 18:00

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu

Możliwość Komunii św. od g. 20:00 do 21:00

WIELKA SOBOTA

Adoracja przy symbolicznym Grobie z zachowaniem limitu 5 osób w g. 8:00-12:00

Nie ma święcenia pokarmów na stół wielkanocny

WIGILIA PASCHALNA

Msza Św. Wigilii Paschalnej o g. 21:00 bez udziału wiernych, transmitowana na YouTube

Nie ma procesji rezurekcyjnej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA i PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze święte według porządku niedzielnego z limitem osób ustanowionym przez władze państwowe, możliwość przyjęcia Komunii św. dla pozostałych osób w dolnym kościele

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) jest niedzielna taca. Wprowadzenie limitów ilościowych zgromadzeń religijnych do 5 osób odcięło parafię od środków materialnych. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ON-LINE

Ks. Carlos Cesar Damaglio


PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Transmisje Mszy świętych w radiu i telewizji:

 • o godz. 7:00 w TVP1 Msza święta z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 • o godz. 7:00 w TV Republika Msza św. z kościoła św. Augustyna na Muranowie
 • o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie
 • o godz. 9:00 w PolsatNews Msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej 
 • o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM Msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
 • o godz. 10:30 w Polsat Rodzina, Ipla.tv i mediach COB Msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci
 • o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl, polskieradio.pl, polskieradio24.pl, stacja7.pl, tvn24.pl Msza święta z kościoła seminaryjnego w Warszawie
 • o godz. 11:00 w TVP1 Msza święta z Jasnej Góry
 • o godz. 11.00 w Radio dla Ciebie RDC z Archikatedry Warszawskiej
 • o godz. 12.00 w Radiu Plus Msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej
 • o godz. 13:00 Msza święta w TVP POLONIA
 • o godz. 19:00 w Polskim Radiu Msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

przebaczenie grzechów poza spowiedzią

komunia duchowa

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

 • 10-cio spotkaniowy - od 21.02.2020 godz. 1930 (piątek).
 • 8 spotkań "Radość i Nadzieja" - forma warsztatowa - od 05.10.2020 godz. 1830 (poniedziałek). Zapisy mailowo od 01.09.2020 narzeczeni.franciszek@gmail.com.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorek i piątek w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

nieczynny
(świece wielkanocne Caritas można nabywać w kancelarii parafialnej)

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

Wielki Post w czasie pandemii

Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką...

NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję....

Komunikat: Praktyka pierwszych piątków i sobót w okresie epidemii

KOMUNIKAT Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP Prak­ty­ka pierw­szych piąt­ków i pierw­szych sobót mie­sią­ca w okre­sie epi­de­mii W okre­sie epi­de­mii...

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 29.03.2020

Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza