Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

piątki godz. 19:30 od 21.04.2017
poniedziałki godz. 19:30 od 09.10.2017

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 17:15-19:15.

Zapraszamy >>>

Caritas Polska i parafia pw. bł. Edmunda Bojanowskiego na warszawskim Ursynowie zapraszają na spotkanie z Ojcem Ibrahimem, proboszczem parafii św. Franciszka w Aleppo w Syrii, który chce podziękować za pomoc warszawskim darczyńcom programu Rodzina Rodzinie i opowiedzieć o sytuacji rodzin w syryjskim Aleppo.
Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 26 czerwca o godzinie 20:00 w parafii bł. Edmunda Bojanowskiego przy ulicy Kokosowej 12 na Ursynowie.
Nasza parafia dzięki zbiórce przeprowadzonej w Wielkim Poście wspiera przez okres 6 miesięcy 6 rodzin syryjskich z Aleppo (są to: Harut Yeghiaian, Vartanoush Manpourian, Sdepan Arushian, Setrag Palanjian, Kevork Garabed i Aboud Benna)

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.06.2017

Są jesz­cze wol­ne miej­sca na jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę 1 lip­ca do Sank­tu­ariów Boże­go Miło­sier­dzia i Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym....

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.06.2017

W ubie­głym tygo­dniu prze­ży­li­śmy dwa bar­dzo pięk­ne wyda­rze­nia: Pik­nik rodzin­ny i Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poświę­ci­li...

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  — 11.06.2017

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa I etap remon­tu gene­ral­ne­go budyn­ku ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce...

X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 04.06.2017

Dzi­siaj Nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go, koń­czy się Okres Wiel­ka­noc­ny, jest to jed­no­cze­śnie X Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza