Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

1 Tm 3,16

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Pigułki Słowa

#77 - ŚWIĘTO CHRZTU ŚWIĘTEGO - To jest mój Syn umiłowany

- Aby obejrzeć Pigułki Słowa: KLIKNIJ TUTAJ

- Dlaczego warto poznawać życie świętych?: KLIKNIJ TUTAJ

- Życiorys św. Franciszka #6: KLIKNIJ TUTAJ

Plan wizyty duszpasterskiej na rok 2021 dostępny jest w zakładce "Kolęda" lub KLIKNIJ TUTAJ

W tym roku wizyta odbędzie się tylko na zaproszenie – zgłoszenia przyjmujemy od 14 grudnia do 31 grudnia. Wszystkich pozostałych mieszkańców przydzielonych ulic zapraszamy w danym dniu do Kościoła na Mszę św. o godz. 18.30 na specjalne błogosławieństwo

Katechezy dla młodzieży i dorosłych

Początek 25 stycznia 2021

poniedziałki i czwartki 19:45

w kościele św. Franciszka z Asyżu.

Zapraszamy

Proboszcz i Katechiści

modlitwa do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

W związku z sytuacją epidemiczną Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy św. nie jest grzechem. Apelujemy, aby zwłaszcza osoby, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe pozostały w domu.
Nowe zalecenia sanitarne nakładają na nas obowiązek ograniczenia liczby uczestników liturgii do 1 osoby na 15 m 2. Powierzchnia górnego kościoła pozwala na uczestnictwo w liturgii do 61 osób. Dla osób, które nie zmieszczą się uruchamiamy nagłośnienie liturgii z górnego kościoła w kościele dolnym, gdzie może zmieścić się kolejne 55 osób. Będzie tam udzielana również Komunia Św. Razem może więc w liturgii uczestniczyć do 116 osób.
 Przypominamy, że w kościele należy zachowywać dystans, zakrywać usta i nos maseczką, zalecane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Komunii świętej udzielamy na środku kościoła tylko na rękę, po bokach również dla osób przyjmujących do ust; pierwszej kolejności udzielana jest Komunia św. osobom przyjmującym na rękę. 

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (kościół dolny); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

Spotkania będą odbywać się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki o godzinie 19:30 w dolnym kościele. Pierwsze spotkanie 11.01.2021. Wejście po lewej stronie kościoła. Spotkania prowadzą ks. Kazimierz oraz małżeństwo Jakub i Katarzyna.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16:00-18:00 oraz dodatkowo we wtorki i w piątki w godzinach 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

otwarty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 10.01.2021

Dzi­siaj dru­ga nie­dzie­la mie­sią­ca – Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą...

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2021

1.Dzisiaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15w...

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 03.01.2021

W śro­dę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym roku nie odbę­dą się tra­dy­cyj­ne ulicz­ne...

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2021 ROKU   KULTURA TROSKLIWOŚCI JAKO DROGA DO POKOJU  ...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?