Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mt 4,4b

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Pigułki Słowa

#83 - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Iść czy nie iść za NIM

- Aby obejrzeć Pigułki Słowa: KLIKNIJ TUTAJ

- Dlaczego warto poznawać życie świętych?: KLIKNIJ TUTAJ

- Życiorys św. Franciszka #12: KLIKNIJ TUTAJ

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII

Laudesy (poniedziałek – piątek) w dolnym kościele o godz. 5.30.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 18.00.

Drogi krzyżowe w piątki:

  • z udziałem dzieci o godz. 17.00 w dolnym kościele
  • z udziałem młodzieży i dorosłych o godz. 18.00 w górnym kościele

 

Data

Intencja modlitwy na drodze krzyżowej

19.02

Za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich

26.02

W intencji trzeźwości Narodu Polskiego

05.03

O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i małżeńskie

12.03

Za zmarłych z naszych rodzin

19.03

Za małżeństwa i rodziny

26.03

Za całą naszą Wspólnotę Parafialną ( droga krzyżowa ulicami parafii po Mszy św. o 18.30 – jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli)

02.04

WIELKI PIĄTEK

 

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych w dniach 14 – 17 marca

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży będą online

Stacyjny dzień w naszej parafii 17 marca ( Msze św. o godz. 6.30; 8.00; 10.00; 17.30; 20.00)

Sakrament pokuty i pojednania podczas każdej Mszy świętej.

modlitwa do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

W związku z sytuacją epidemiczną Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy św. nie jest grzechem. Apelujemy, aby zwłaszcza osoby, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe pozostały w domu.
Nowe zalecenia sanitarne nakładają na nas obowiązek ograniczenia liczby uczestników liturgii do 1 osoby na 15 m 2. Powierzchnia górnego kościoła pozwala na uczestnictwo w liturgii do 61 osób. Dla osób, które nie zmieszczą się uruchamiamy nagłośnienie liturgii z górnego kościoła w kościele dolnym, gdzie może zmieścić się kolejne 55 osób. Będzie tam udzielana również Komunia Św. Razem może więc w liturgii uczestniczyć do 116 osób.
 Przypominamy, że w kościele należy zachowywać dystans, zakrywać usta i nos maseczką, zalecane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Komunii świętej udzielamy na środku kościoła tylko na rękę, po bokach również dla osób przyjmujących do ust; pierwszej kolejności udzielana jest Komunia św. osobom przyjmującym na rękę. 

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (kościół dolny); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

Spotkania będą odbywać się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki o godzinie 19:30 w dolnym kościele. Pierwsze spotkanie 11.01.2021. Wejście po lewej stronie kościoła. Spotkania prowadzą ks. Kazimierz oraz małżeństwo Jakub i Katarzyna.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16:00-18:00 oraz dodatkowo we wtorki i w piątki w godzinach 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.02.2021

W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na jutrz­nię – poran­ną modli­twę kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00...

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021

„Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości   Dro­dzy bra­cia i siostry, zapo­wia­da­jąc uczniom...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.02.2021

W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa roz­pocz­nie okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy...

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.02.2021

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wsparcie. Wie­czo­rem o g....

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?