Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Ef 1, 17-18

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Pigułki Słowa

#66 - NIEDZIELA XXX - Miłość niemiłowana - KLIKNIJ TUTAJ

W związku z sytuacją epidemiczną Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy św. nie jest grzechem. Zalecenia sanitarne w strefie czerwonej nakładają na nas obowiązek ograniczenia liczby uczestników liturgii do 1 osoby na 7 m 2. Powierzchnia naszego kościoła, który jest stosunkowo duży, pozwala na uczestnictwo w liturgii do 134 osób w kościele górnym i do 118 w kościele dolnym. Przypominamy, że w kościele należy zachowywać dystans, zakrywać usta i nos maseczką, zalecane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Komunii świętej udzielamy na środku kościoła tylko na rękę, po bokach również dla osób przyjmujących do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierwszej kolejności udzielana jest Komunia św. osobom przyjmującym na rękę. Aby przyjąć godnie Komunię św. na rękę należy położyć jedną dłoń na drugiej krzyżując je, podnieść wyprostowane dłonie na wysokość serca, ksiądz lub szafarz kładzie Ciało Chrystusa na naszej górnej wyprostowanej dłoni, następnie my drugą dłonią bierzemy Ciało Chrystusa i przenosimy Je do ust, spożywając od razu. Nigdy nie odchodzimy z Komunią św. do ławki, nie wyciągamy po Komunię św. jednej ręki, nie chwytamy też Komunii św., dopóki nie spocznie na naszej dłoni.
 
 
Uwaga: odwołujemy mszę świętą z procesją na cmentarzu 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych o g. 12:00W tym dniu msze święte w kościele według porządku niedzielnego. Nie będzie mszy świętej w dolnym kościele z udziałem dzieci. W Dzień Zaduszny 2 listopada w kościele o g. 18:30 msza św. z procesją za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych i jednorazowych. Pół godziny przed mszą św. czytane będą jednorazowe wypominki za zmarłych.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (kościół dolny); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

8 spotkań "Radość i Nadzieja" - forma warsztatowa - od 05.10.2020 godz. 1830 (poniedziałek). Zapisy mailowo od 01.09.2020 narzeczeni.franciszek@gmail.com.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16:00-18:00 oraz dodatkowo we wtorki i w piątki w godzinach 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

otwarty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

Apel Rady Stałej Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

  APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO 1. Dzi­siaj, kie­dy przez nasz kraj prze­ta­cza się...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.10.2020

Dzi­siaj przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją fun­du­sze na cha­ry­ta­tyw­ną dzia­łal­ność naszej para­fii, a szcze­gól­nie na pacz­ki świą­tecz­ne dla potrze­bu­ją­cych...

Odpusty za zmarłych. Nowy dekret Penitencjarii Apostolskiej

DEKRET W bie­żą­cym roku, w aktu­al­nych oko­licz­no­ściach spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią COVID-19, odpu­sty zupeł­ne dla wier­nych zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listo­pad,...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.10.2020

Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na. Misją Kościo­ła jest ewan­ge­li­za­cja i dawa­nie świa­dec­twa wobec świa­ta. W naszej para­fii regu­lar­nie gości­my róż­nych misjo­na­rzy, któ­rych wspo­ma­ga­my ducho­wo...

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku i na YouTube gdzie można znaleźć nagrania Pigułek Słowa oraz Transmisji Mszy św. z okresu kwarantanny

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza