Życzenia na Boże Narodzenie

„Tylko piękno zbawi świat” /F. Dostojewski/
Jezus jest tym pięknem, które zbawia świat, przywracając mu utraconą przez grzech pierwotną harmonię.
Niech każdy z nas będzie odblaskiem Jego Boskiego Piękna.
Dużo sił duchowych na Nowy Rok 2017!

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

piątki godz. 19:30 od 21.04.2017
poniedziałki godz. 19:30 od 09.10.2017

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej

wizyta duszpasterska

16.01. (poniedziałek) – ul. 1 Sierpnia 49, 49A, 49B, 47, 47A, 45
17.01. (wtorek) – ul. 1 Sierpnia 38A i 41 razem z al. Dwudziestolatków 6
18.01. (środa) – ul. 1 Sierpnia 36, 40A, 40B
19.01. (czwartek) – ul. 1 Sierpnia 33, 40 i 39 razem z al. Dwudziestolatków 4A
20.01. (piątek) - ul. Sulmierzycka 3, 4, 6 razem z ul. 1 Sierpnia 31
21.01. (sobota) – ul. Buńczuk, Malownicza, Centralna, Flisa 7, 9 i 11

Prosimy o powiadomienie sąsiadów o wizycie księży, zwłaszcza w rejonach domów jednorodzinnych. W blokach wieszamy informacje o kolędzie, bywa jednak, że są one zrywane, dlatego prosimy o przekazywanie informacji sąsiadom. Kolędę zaczynamy w dni powszednie o g. 16:30, w sobotę o g. 10:00.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2017 r.

Dzi­siaj gości­my przez cały dzień w naszej para­fii wycho­waw­ców i kle­ry­ków Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie, któ­rzy po mszy św. wie­czor­nej...

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy — 15.01.2017

“Imi­gran­ci nie­peł­no­let­ni, bez­bron­ni i pozba­wie­ni gło­su”  Dro­dzy bra­cia i sio­stry! „Kto przyj­mu­je jed­no z tych dzie­ci w imię moje, Mnie przyj­mu­je; a kto Mnie przyj­mu­je,...

koncert “Kolędy świata”

Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater   Kon­cert „Kolę­dy świa­ta” w par. Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 15 stycz­nia 2017 g. 19:00

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2017

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­du­sz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii, pro­wa­dzo­ne są też...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza