Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: " To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Mt 17, 5

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

24-27 marca

ks. Michał Orlicki

Rektor Seminarium Misyjnego

Redemptoris Mater

w Rydze (Łotwa)

NIEDZIELA - 24 marca

nauki rekolekcyjne podczas wszystkich mszy niedzielnych:

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00, 19:00

g. 18:00 – Gorzkie Żale z nauką pasyjną

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA 25, 26, 27 marca

msze św. z nauką rekolekcyjną o g. 10:00, 17:30 i 19:00

(nie będzie mszy św. o g. 18:30)

Spowiedź podczas wszystkich mszy świętych.

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dla dzieci (w dolnym kościele); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 18 lutego 2019

poniedziałki o godzinie 18:30

  • od 8 października 2018

Program „Radość i Nadzieja” - zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorki i piątki w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.


Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 17.03.2019

Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu jest Nie­dzie­lą Ad gen­tes – to dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry...

I NIEDZIELA WIELIEGO POSTU — 10.03.2019

Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z ks. Pre­fek­tem Pedro Guzma­nem i semi­na­rzy­sta­mi. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć...

„Zapraszam na wspólne dziękczynienie”. Święto Papieskie w Świątyni Opatrzności Bożej

Na obcho­dy 6. rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą zapra­sza die­ce­zjan kard. Kazi­mierz Nycz • W nie­dzie­lę, 3 mar­ca w kościo­łach archi­die­ce­zji...

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.03.2019

Wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją dzi­siaj przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną w naszej Para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza