Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

ANKIETA

Uruchamiamy ankietę dotyczącą godzin mszy świętych w naszym kościele. Naszym pragnieniem jest umożliwienie jak najliczniejszego udziału wiernych w mszach świętych, zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie, dlatego szukamy odpowiedzi na pytanie, jakie godziny byłyby najbardziej odpowiednie, czy grafik obowiązujący obecnie w wakacje byłby korzystniejszy również w ciągu całego roku. Chodzi tu głównie o godziny porannych mszy świętych w dni powszednie (6:30 czy 7:00, 8:00 lub inne) oraz mszy popołudniowych w niedzielę (16:00 czy 20:00 lub inne). Będziemy wdzięczni za przekazanie nam takich informacji poprzez wrzucenie kartki do skrzynki z napisem Ankieta przy ołtarzu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

piątki godz. 19:30 od 21.04.2017
poniedziałki godz. 19:30 od 09.10.2017

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 17:15-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.08.2017

Komu­ni­kat Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski: “Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry 8 wrze­śnia 2017 r. przy­pa­da 300. rocz­ni­ca koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Nało­że­nie...

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.08.2017

1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca zbie­ra­na pod­czas mszy świę­tych prze­zna­czo­na będzie na fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny...

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.08.2017

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją pie­nią­dze na bied­nych naszej para­fii. Za tydzień ofia­ry z tacy prze­zna­czo­ne...

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.07.2017

Z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa (w nie­dzie­lę) dzi­siaj będzie­my poświę­cać pojaz­dy po mszy św. o godz. 11:30 i po 18:00. W tym...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza