Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Rozpoczynamy cykl katechez dla młodzieży i dorosłych. Jest to ogromna szansa dla tych, którzy chcą doświadczyć obecności Boga w swoim życiu. Startujemy 17 kwietnia o godzinie 19:45 w dolnym kościele, by spotykać się w każdy wtorek i czwartek.

ZAPRASZAMY

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 20.05.2018

Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po Mszy św. o g. 11:30. Zapra­sza­my na kate­che­zy dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wa­ją się we...

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 13.05.2018

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wszel­kie ofia­ry...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 06.05.2018

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Majo­we. Zapra­sza­my na kate­che­zy, dla...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 29.04.2018

Obcho­dzi­my dziś Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go, któ­ry jest kon­ty­nu­acją corocz­ne­go dzięk­czy­nie­nia księ­ży – więź­niów Dachau za wyzwo­le­nie obo­zu 29 kwiet­nia...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza