Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

J 13, 34

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Pigułki Słowa

#61 - NIEDZIELA XXV - O zazdrości - KLIKNIJ TUTAJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE CELEBRACJI I KOMUNII ŚWIĘTEJ i ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W związku z ograniczeniami w wprowadzonymi z powodu pandemii niemożliwe staje się przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii świętej oraz przeprowadzenie celebracji w zaplanowanych terminach 9 i 16 maja 2020 r.
Po konsultacji z Radą Katechetyczną naszej parafii podjęta została decyzja o przeniesieniu uroczystości I Komunii oraz Rocznicy I Komunii odpowiednio na 19 i 26 września 2020:
SP nr 88 - 19.09.2020 g. 10:00 - I Komunia
SP nr 87, SP nr 88, SP nr 227 - 19.09.2020 g. 12:00 - Rocznica I Komunii
SP nr 227 i SP nr 87 - 26.09.2020 - I Komunia
WBS - I Komunia - 26.09.2020 g. 12:00
Dalsze informacje i materiały katechetyczne dla dzieci i rodziców do przygotowania w domu przekazywane będą przez katechetów. Niech domowe celebracje liturgii i wspólnej modlitwy pomagają nam wszystkim w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (kościół dolny); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

8 spotkań "Radość i Nadzieja" - forma warsztatowa - od 05.10.2020 godz. 1830 (poniedziałek). Zapisy mailowo od 01.09.2020 narzeczeni.franciszek@gmail.com.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16:00-18:00 oraz dodatkowo we wtorki i w piątki w godzinach 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

otwarty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc...

“Budujmy więzi”. List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

BUDUJMY WIĘZI! List paster­ski z oka­zji X Tygo­dnia Wycho­wa­nia w Pol­sce   Umi­ło­wa­ni w Chry­stu­sie Panu, Sio­stry i Bra­cia, Dzi­siej­sze czy­ta­nia mszal­ne wyra­ża­ją praw­dę o tym,...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.09.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.09.2020

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Wraz z wolon­ta­riu­sza­mi Cari­tas zapra­sza­my też w naj­bliż­szą...

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku i na YouTube gdzie można znaleźć nagrania Pigułek Słowa oraz Transmisji Mszy św. z okresu kwarantanny

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza