Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Mt 5,3

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dla dzieci (w dolnym kościele); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorki i piątki w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

Dzi­siaj XVIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Pro­mie­nio­wa­nie ojco­stwa”. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zabie­ra­ją ofia­ry do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”....

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. O g.16:30 spo­tka­nie Brac­twa Różań­co­we­go w sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.09.2018

Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. Rów­nież dzi­siaj spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św....

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.09.2018

Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, któ­ry od wie­lu lat prze­by­wa na misji na Ukra­inie. Ks. Marek pro­si o modli­twę...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza