Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Ap 1, 8

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

W piątek po Bożym Ciele tj. 9 czerwca organizujemy spływ kajakowy rzeką Wkrą. Po spływie przewidziane jest ognisko. Prowiant we własnym zakresie. Koszty: kajak 2-osobowy 125 zł, 3-osobowy 150 zł. Ewentualnie dziecko do 25 kg może być na tzw. dostawce do kajaka 2os. Zbiórka o 10:00 w Cieksynie. Trasa 16 km. Zgłoszenia do niedzieli 4 czerwca, decyduje kolejność zgłoszenia i wpłata. Zapisy u ks. Sławomira, w zakrystii i w kancelarii.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

 

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dolny kościół; 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

W dniu 11 listopada kancelaria parafialna nieczynna

kurs przedmałżeński

23.02.2023 - czwartki o godz.19.30, zakończenie 27.04.2023
oraz 
07.09.2023 - czwartki o godz. 19.30, zakończenie 09.11.2023.
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 04.06.2023

Dzi­siaj obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej i XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. O g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie uro­czy­sta Msza św. z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski....

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO PRZED ŚWIĘTEM DZIĘKCZYNIENIA 2023

1. Zbli­ża się kolej­ne, już XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia w War­sza­wie przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. W tym cza­sie powsta­ło reli­gij­ne wyda­rze­nie w sto­li­cy na...

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 28.05.2023

W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościoła. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g. 18:00....

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 21.05.2023

Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza za tydzień na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g....

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?