Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Mt 5, 12a

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

PLAN KOLĘDY 30.01.2023 - 10.02.2023:
(pełny plan jest dostępny tutaj)

30.01.2023 poniedziałek ul. 1 Sierpnia 35
al. Dwudziestolatków 2A
31.01.2023 wtorek ul. 1 Sierpnia 31
ul. Sulmierzycka 6
01.02.2023 środa ul. 1 Sierpnia 36B
ul. 1 Sierpnia 27
02.02.2023 czwartek ul. 1 Sierpnia 53
06.02.2023 poniedziałek ul. 1 Sierpnia 34
ul. 1 Sierpnia 34A
ul. 1 Sierpnia 47A
07.02.2023 wtorek ul. 1 Sierpnia 41
al. Dwudziestolatków 6
ul. 1 Sierpnia 49
08.02.2023 środa ul. 1 Sierpnia 47
ul. 1 Sierpnia 39
al. Dwudziestolatków 4A
09.02.2023 czwartek ul. 1 Sierpnia 37
al. Dwudziestolatków 4
10.02.2023 piątek ul. 1 Sierpnia 36
ul. 1 Sierpnia 45
ul. 1 Sierpnia 49A
ul. 1 Sierpnia 49B

Zakończenie „kolędy” zaplanowanej w tym roku.

Ze względu na wzrost liczby mieszkańców naszej parafii i powstanie nowych dużych osiedli (Nowy Raków, Nowa Ochota, Bakalarska i wiele pojedynczych apartamentowców) każdego roku będziemy odwiedzać około połowę mieszkańców parafii. W tym roku zakończymy „kolędę” 10 lutego wraz z rozpoczęciem ferii zimowych. Do 5 lutego przyjmujemy zgłoszenia od osób, które chciałyby jeszcze w tym roku zaprosić księdza z „kolędą”. Zgłoszone wizyty będziemy realizować w dniach 13-15 lutego. Wizyta duszpasterska w pozostałej części parafii w przyszłym roku.

Kolędę zaczynamy od g. 17:00. Bardzo prosimy mieszkańców bloków o wywieszenie informacji o „kolędzie” w swoich blokach w porozumieniu z administracją wspólnoty mieszkaniowej.

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

 

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dolny kościół; 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

W dniu 11 listopada kancelaria parafialna nieczynna

kurs przedmałżeński

23.02.2023 - czwartki o godz.19.30, zakończenie 27.04.2023
oraz 
07.09.2023 - czwartki o godz. 19.30, zakończenie 09.11.2023.
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2023

Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra zbie­ra pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbo­ny, a wie­czo­rem o g. 18:00...

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.01.2023

Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Die­ce­zja­nie! Jutro mija 10 rocz­ni­ca śmier­ci Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Gnieź­nień­skie­go i War­szaw­skie­go, Pry­ma­sa...

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2023

Ser­decz­nie zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę — 22 stycz­nia — na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się wie­czo­rem o g. 20:00. Rów­nież w następ­ną...

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2023

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry na tacę, do skar­bon i na...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?