Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Ps 85,8

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

REKOLEKCJE ADWENTOWE

9, 10, 11 grudnia 2022

Ks. CARLOS CESAR DAMAGLIO

- wieloletni misjonarz i rektor seminarium duchownego w Belem w Brazylii

PIĄTEK – 9 grudnia

msze św. z nauką rekolekcyjną o g. 10:00, 17:30 i 19:00

(nie będzie mszy św. o g. 18:30)

SOBOTA 10 grudnia

ODPUST MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

msze św. z nauką rekolekcyjną o g. 10:00, 17:30 i 19:00

(nie będzie mszy św. o g. 18:30)

19:00 suma odpustowa

z Litanią do Matki Bożej Loretańskiej

NIEDZIELA - 11 grudnia

nauki rekolekcyjne podczas mszy niedzielnych: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00

Spowiedź w czasie rekolekcji podczas wszystkich mszy świętych, w piątek wieczorem dodatkowo od g. 20:00 do 21:00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w piątek i sobotę przez cały dzień od g. 11:00 do 17:20, w piątek dodatkowo od g. 20:00 do 21:00.

Serdecznie zapraszamy!

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

 

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dolny kościół; 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

W dniu 11 listopada kancelaria parafialna nieczynna

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

I NIEDZIELA ADWENTU — 27.11.2022

Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej...

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.11.2022

Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.11.2022

Dzi­siaj obcho­dzi­my VI Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Chry­stus dla was stał się ubo­gim” (por. 2 Kor 8, 9). Jest to...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.11.2022

Zapra­sza­my dzi­siaj na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakrystią. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?