Mów, Panie, bo sługa Twój słucha; Ty masz słowa życia wiecznego.

1 Sm 3,9; J 6,68b

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątki o g. 15:00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu - piątki g. 19:00 - 20:00.

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

Przypominamy, że nie obowiązuje już dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii. W miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit 30 proc. obłożenia, co oznacza, że w naszym kościele w liturgiach może uczestniczyć około 132 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.06.2022

W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież zakoń­czy­ły naukę w szko­łach. Przez całe waka­cje nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.06.2022

Jest nam miło poin­for­mo­wać, iż decy­zją ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza mia­no­wa­ny wika­riu­szem naszej para­fii został Wie­leb­ny Ks. Car­los Cezar Dama­glio,...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ — 16.06.2022

Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiej. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja...

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 12.06.2022

Dzi­siaj o g. 11:30 ks. Paweł Cygler, nowy wika­riusz naszej para­fii, odpra­wi mszę świę­tą z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym. Z tej oka­zji wie­czo­rem o g. 18:00...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?