Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

2 Kor 8,9

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

W niedzielę 2 października zapraszamy wszystkich do wsparcia akcji ratującej ludzkie życie przez oddanie krwi. Przed kościołem będzie ambulans w godz. 9:00-13:00.

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

 

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dolny kościół; 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.09.2022

Za tydzień 2 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.09.2022

Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.09.2022

Jutro Mszą św. o godz. 18:30 roz­pocz­nie się spo­tka­nie dla wszyst­kich lek­to­rów, mini­stran­tów i kandydatów. Z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE)...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.09.2022

Od 1 wrze­śnia przy­wró­ci­li­śmy cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?