Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Ef 1, 17-18

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

W piątek 12 lipca o g. 12:00 odbyła się modlitwa i poświęcenie nowej kapliczki przydrożnej przy ul. 1 Sierpnia 26. Zarząd Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców podjął decyzję o zabezpieczeniu pustostanu kamienicy znajdującej się przy ul. 1-Sierpnia róg Solińskiej, zagrażającego zawaleniem się. Znajdowała się tam zaniedbana kapliczka, również w bardzo złym stanie technicznym. Kapliczka została rozebrana, ale w porozumieniu z naszą Parafią odtworzono ją po drugiej stronie ul. 1-Sierpnia, na terenie należącym do ZGN-u.

jest

było

było

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130; 1700; 1900

Dni powszednie:
700; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30.

Wejście od ul. Hynka.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.07.2024

Przy­po­mi­na­my o zmia­nach w gra­fi­ku mszy świę­tych: w cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie ma nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 oraz mszy...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.07.2024

Przy­po­mi­na­my o zmia­nach w gra­fi­ku mszy świę­tych: w cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie ma nie­dziel­nych mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 oraz mszy...

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.06.2024

W cza­sie waka­cji w lip­cu i sierp­niu nie będą odpra­wio­ne mszy św. nie­dziel­ne o g. 11:15 (w dol­nym koście­le) oraz o g. 13:00, a w...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.06.2024

Infor­mu­je­my o zmia­nach w gra­fi­ku mszy świę­tych: z racji roz­po­czy­na­ją­cych się waka­cji od dzi­siej­szej nie­dzie­li 23 czerw­ca nie będzie aż do koń­ca sierp­nia...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?

5 września podpisana została umowa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Wymiana poszycia dachu kościoła parafialnego”.Całość prac została wyceniona na 1.228.726,16 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w kwocie 982.980,93 zł. Umowa zakłada generalny remont całego dachu płaskiego kościoła oraz wymianę okien w kopule kościoła na styku dachu płaskiego. Jest to dla naszej Parafii ogromna szansa na zrealizowanie dużej części planowanego remontu generalnego całego kościoła, na który sami nie moglibyśmy sobie pozwolić. Przed nami stoi teraz zadanie pilnego zrealizowania remontu, rozliczenia dotacji i zgromadzenia wkładu własnego w wysokości 20 % całości kosztów remontu, czyli dokładnie 245.745, 23 zł. To bardzo dużo, a musimy to zrobić do końca tego roku. Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie pomagające parafii w wypełnieniu zobowiązań. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę, wpłacane na konto parafialne, czy składane do skarbon w kościele.