Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

5 września podpisana została umowa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Wymiana poszycia dachu kościoła parafialnego”.Całość prac została wyceniona na 1.228.726,16 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w kwocie 982.980,93 zł. Umowa zakłada generalny remont całego dachu płaskiego kościoła oraz wymianę okien w kopule kościoła na styku dachu płaskiego. Jest to dla naszej Parafii ogromna szansa na zrealizowanie dużej części planowanego remontu generalnego całego kościoła, na który sami nie moglibyśmy sobie pozwolić. Przed nami stoi teraz zadanie pilnego zrealizowania remontu, rozliczenia dotacji i zgromadzenia wkładu własnego w wysokości 20 % całości kosztów remontu, czyli dokładnie 245.745, 23 zł. To bardzo dużo, a musimy to zrobić do końca tego roku. Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie pomagające parafii w wypełnieniu zobowiązań. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę, wpłacane na konto parafialne, czy składane do skarbon w kościele.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00.

Wejście od ul. Hynka.

kurs przedmałżeński

Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się 8 kwietnia 2024r o 19.30.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 19.05.2024

W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. W przy­szłą nie­dzie­lę koń­czy się tzw. okres...

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 12.05.2024

W Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dząc 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia 13 maja 1934 roku pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2024

W następ­ną nie­dzie­lę 12 maja w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI — 03.05.2024

W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. Dobie­gła koń­ca...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?