Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

J 13, 34

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

Koronka do Miłosierdzia Bożego - piątki o g. 15:00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu - piątki g. 19:00 - 20:00.

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

Przypominamy, że nie obowiązuje już dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii. W miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit 30 proc. obłożenia, co oznacza, że w naszym kościele w liturgiach może uczestniczyć około 132 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.05.2022

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.05.2022

Dzi­siej­sza nie­dzie­la zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na w Koście­le tydzień modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 01.05.2022

Dzi­siaj koń­czy w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie ks. dia­kon Paweł Cygler. Ksiądz dia­kon Paweł w tym cza­sie odbył prak­ty­ki kate­che­tycz­ne w szko­le, gło­sił...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?