koncert charytatywny dla Aleppo

Chór Rodzin­ny SOLI DEO

ser­decz­nie zapra­sza na kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny dla Aleppo.

By nie być obo­jęt­nym wobec ludz­kiej tragedii.

“Otwórz Panie moje oczy…”

 

 

 

 

 
Para­fia Św. Fran­cisz­ka z Asyżu
ul. Hyn­ka 4a, 09.04.17 godz. 19:00